Zin in ouderdom

De schrijvers, Jan van Baardwijk en René Rosmolen, een predikant en een geestelijk verzorger, verkennen in deze uitgave het ouder-zijn vanuit verschillende perspectieven. Niet alleen filosofisch, spiritueel en meditatief, maar ook praktisch en geschreven ‘met de voeten op de grond’. De auteurs weten vanuit hun werk- en levenservaring duidelijk waar het bij dit onderwerp om […]

Miljarden malen klopte mijn hart

In Miljarden malen klopte mijn hart verkent Gerard van den Boomen de ouderdom, met zichzelf als enig studieobject. Hij is 95 jaar, het levenseinde ligt aan de horizon. Zijn situatie levert hem gelukkige, pijnlijke, weemoedige én humoristische overpeinzingen op, die hij treffend graveert tot kleine gedichten. De foto’s in dit boekje zijn verzorgd door René […]

Nu ik oud word

Vragen bij de laatste levensfase, nr. 55 in de reeks Oecumenische Bezinning, 2018 52 pagina’s, prjis € 7,50 incl. portokosten Zie voor meer info de website van de Raad van Kerken in Nederland

In betrouwbare handen

Werkboekje voor de eredienst 34 Vieren in het verpleeghuis. Dit werkboekje voor de eredienst is bedoeld voor vieringen met mensen met geheugenverlies. Muziek, zang, een overdenking zonder kinderlijk taalgebruik en ondersteuning door passende beelden (een dia of schilderij), kunnen dementerende mensen met al hun zintuigen laten deelnemen aan een kerkdienst, zodat zij zich even in […]