Rouw

Rouw

Het verlies van een dierbare (partner, ouder, kind) grijpt diep in het leven in. Rouwen is een zware opgave voor wie achter blijft. Veel nabestaanden hebben het gevoel er alleen voor te staan. Vaak kost rouwen veel tijd en inspanning om gedachten en emoties te verwerken en om pijn en gemis te aanvaarden.
Rouwbegeleiding biedt mogelijkheden om het verlies een dragelijke plek te geven en kan een aanzet bieden om de draad van je eigen leven weer op te pakken. Delen kan helen.

 

Ziekte

Verlies van gezondheid door een ernstige ziekte (zoals kanker) verandert het leven ingrijpend. Je zelfbeeld en lichaamsbeeld worden aangetast. Gevoelens en onzekerheden rondom het ziekteproces verdienen aandacht. Je zoekt een omgang met de ziekte en met het veranderde toekomstperspectief. Ziektebegeleiding kan je helpen je weerbaarheid en draagkracht te vergroten en de kwaliteit van leven te verdiepen.

 

Geestelijke begeleiding

Verlies van zingeving kan zich voordoen bij crisis- en overgangsmomenten op de levensweg (zoals bij geloofs – en levensvragen, scheiding of verlies van werk). Vragen kunnen zich dan aandienen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Voor wie/wat leef ik? Het kan van belang zijn om op zoek te gaan naar persoonlijke levensbronnen en naar eigen vormgeving van het geestelijk leven. Geestelijke begeleiding biedt hulp bij de eigen zoektocht naar identiteit, intimiteit, integriteit en zingeving.

 

Verbale en non-verbale begeleiding

Bij het therapieaanbod worden zowel verbale als nonverbale middelen toegepast. Naast gesprekken wordt ook gebruik gemaakt van eenvoudige beeldende middelen (teken-schilder-klei-materalen). Hiervoor zijn geen artistieke vaardigheden vereist. Door beeldend werken geeft men vorm en uiting aan eigen gevoelens, behoeften, gebeurtenissen en fantasieën. Vaak wordt door deze non-verbale werkvorm iets onthuld wat moeilijk te voelen en te verwoorden is of wat zelfs afgeschermd wordt door woorden. Van belang is dat men vervolgens eigen woorden probeert te vinden bij de opgedane ervaringen en de ontstane beelden. Doel van de begeleiding is: bewustwording, verwerking, verandering en acceptatie.

 

Aanmelding

Rechtstreeks of via de huisarts of andere hulpverleners. Na een intakegesprek worden afspraken gemaakt over de duur en frequentie van de therapie. Een verkennend gesprek behoort tot de mogelijkheden.

 

Contact

De praktijk is laagdrempelig en heeft geen lange wachtlijst

Telefonische bereikbaarheid: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 uur -9.30 uur op telefoonnummer: 0647674140

E-mailen kan ook: r.rosmolen@casema.nl

Scroll naar boven